balavac


balavac
whipper-snapper
* * *
• brat
• whipper-snapper
• wet-nose
• snot-nosed kid
• snot nose
• pup

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

 • balavac — bȁlavac2 m <G āvca, N mn āvci> DEFINICIJA zool. 1. vrsta riječne ribe (Acerina cernua); grgeč, balavnjak, okun 2. (mn) a. rod riječnih riba (Acerina), sluzave kože; grgeči b. porodica golih kopnenih puževa plućnjaka (Limacidae), neki su… …   Hrvatski jezični portal

 • balavac — bȁlavac1 m <G āvca, V āvče, N mn āvci> DEFINICIJA 1. a. onaj koji je balav (1) b. onaj koji je nezreo i nedorastao 2. pejor. onaj koji se nepristojno ponaša; balavander, balavunder, balonja, neotesanac 3. ubrus koji se malom djetetu stavlja …   Hrvatski jezični portal

 • balavànder — m (balavànderica ž) pejor., {{c=1}}v. {{ref}}balavac (2){{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • bȁlavački — pril. kao balavac, na način balavaca …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • plȗćnjāk — m 〈N mn āci〉 bot. 1. {{001f}}rod (Pulmonaria) i ljekovita biljka (P. officinalis); medunica, medùnika (2) iz porodice oštrolista (Boraginaceae) 2. {{001f}}〈mn〉 Pulmonaria, rod trajnih zeleni iz porodice oštrolista 3. {{001f}}zool. podrazred… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • šmȑkavac — m (šmȑkavica ž) 〈G āvca, V āvče, N mn āvci〉 1. {{001f}}(u šali) fam. mališan, balavac, onaj koji je još premlad za što, nezrela osoba; šmrkiša 2. {{001f}}pejor. onaj koji je neodgojen, neotesan (o mladiću) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • šmr̀kljivac — m (šmr̀kljivica, šmr̀kljīvka ž) 〈G īvca, V īvče, N mn īvci〉 onaj koji je šmrkljiv, u šmrkljama; balavac …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • šmrkavac — šmȑkavac m <G āvca, V āvče, N mn āvci> DEFINICIJA 1. (u šali) fam. mališan, balavac, onaj koji je još premlad za što, nezrela osoba 2. pejor. onaj koji je neodgojen, neotesan (o mladiću) ETIMOLOGIJA vidi šmrk …   Hrvatski jezični portal

 • šmrkljivac — šmr̀kljivac m <G īvca, V īvče, N mn īvci> DEFINICIJA onaj koji je šmrkljiv, u šmrkljama; balavac ETIMOLOGIJA vidi šmrk …   Hrvatski jezični portal

 • balavica — bȁlavica ž DEFINICIJA v. balavac ETIMOLOGIJA vidi bale …   Hrvatski jezični portal

 • balavački — bȁlavački pril. DEFINICIJA kao balavac, na način balavaca ETIMOLOGIJA vidi bale …   Hrvatski jezični portal